Dankort + VISA/Dankort VISA Electron Mastercard VISA MobilePay

Påhængsmotorer

Hvordan får du størst glæde af din Honda påhængsmotor i mange år frem i tiden?

 

  • Først af alt skal du blive familiær med påhængsmotoren, så du til en hver tid altid ved, hvordan du håndterer den sikkert, ved almindelig brug, ved sejlads i havnen, ved sejlads i hårdt vejr og ikke mindst i nødstilfælde.
  • Kontroller altid inden du sejler ud, at alt sikkerhedsudstyr er til stede på båden.
  • Lær hvordan du kontrollerer niveauet på motorolien, som er nødvendig for at sikre din motors levetid.
  • Lær hvordan påhængsmotoren startes korrekt og sikkert.
  • Lær hvordan du sikkert sejler med påhængsmotoren og overhold alle love og regler for sejlads i lokale områder.
  • Lær hvordan du hurtigt stopper påhængsmotoren i nødstilfælde.
  • Lær hvordan påhængsmotoren skal gennemskylles efter brug i saltvand og urent vand.

 

Kontrol inden start af påhængsmotoren

Inden start af påhængsmotoren kontroller at monteringen er korrekt.
Monteringsboltene skal være korrekt spændt.
Kontroller at påhængsmotoren kan dreje frit. Ved fjernbetjening, kontroller at der ikke er nogen kabler, som kan komme i klemme ved fuldt udslag til begge sider.
Kontroller propellen for skader, hvis propellen er beskadiget kan det forårsage alvorlige rystelser i motoren og videre ud i båden.
Kontroller også påhængsmotoren for muligt spild af olie og benzin.

I sådanne tilfælde kontakt omgående Honda Shoppen for reparation og udbedring af problemet.

 

Kontrol af motorolien

Motorolien er måske den vigtigste faktor for at din Honda påhængsmotor skal holde i mange år.
Motoroliens niveau bør kontrolleres hver gang inden du starter motoren. Kontroller altid oliens niveau, når motoren har været stoppet i mindst 5 minutter, så olien er løbet retur i bundkarret.
Påhængsmotoren skal altid være lodret under kontrollen.
Kontroller oliens farve, hvis olien er misfarvet, meget sort eller hvid, bør den udskiftes. Hvis motorolien er misfarvet, undlad videre drift med påhængsmotoren og kontakt omgående Honda Shoppen for udskiftning af motorolien.
 

BF2.3D skal du kontrollere olieniveauet gennem oliekontrolvindue,
som vist.

Hvis niveauet er nede ved nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

BF4A, BF5D og BF6A, tag motorkappen af.

Skru oliepåfyldningsproppen op og tør pinden af med en ren klud
inden den igen sættes ned i oliepåfyldningshullet uden at blive skuet i.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.


BF8D, BF10D, BF15 og BF20D,

Tag motorkappen af.

Træk oliepinden op og tør den af med en ren klud, sæt olie-
pinden ned igen og træk den atter op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

 

BF30D, BF40D, BF50D og BF60A

Tag motorkappen af.

Træk oliepinden op og tør den af med en ren klud, sæt oliepinden
ned igen og træk den atter op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

 

BF80A og BF100A

Tag motorkappen af.

Træk oliepinden op og tør den af med en ren klud, sæt oliepinden
ned igen og træk den atter op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

 

BF115A, BF135D og BF150D

Tag motorkappen af.

Træk oliepinden op og tør den af med en ren klud, sæt olie-
pinden ned igen og træk den atter op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

 

BF175D, 200D, BF225D og BF250D

Tag motorkappen af.

Træk oliepinden op og tør den af med en ren klud, sæt oliepinden
ned igen og træk den atter op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet er nær nederste niveau påfyldes den anbefalede
motorolie op til øverste niveau.

 

Kontrol af benzinstand

Uanset hvilken Honda påhængsmotor du har, skal den køre på almindelig blyfri benzin uden tilsætning af olie. Alle Honda’s påhængsmotorer kan anvende den nye E10 benzin.

Kontroller at der er benzin nok i benzintanken til den foreliggende sejlads. Anvend kun ren, frisk benzin og undgå snavs, urenheder og vand i benzintanken. Benzin kan nedbrydes på meget kort tid alt efter hvilke forhold den bliver opbevaret under. Skiftende temperaturer fremmer dannelsen af kondensvand. Høje temperaturer og sollys fremmer nedbrydningen af benzinen.
Anvend aldrig uren og nedbrudt benzin, da det kan resultere i dårlig start, dårlig motorgang og driftstop på uventede tidspunkter.

Hvis du har urenheder, snavs eller kondensvand og gammel benzin nedbrudt i tanken, kontakt Honda Shoppen inden videre anvendelse.

Inden start af påhængsmotoren skal du kontroller, at sikkerhedspladen er korrekt monteret i sikkerhedsafbryderen og spirallinen er fastgjort til dig. Påhængsmotoren kan ikke starte medmindre sikkerhedspladen er sat i afbryderen.
 

Efter start af påhængsmotoren.

Når påhængsmotoren er startet, kontroller på alle modeller, undtagen BF2.3D, at der kommer kølevand ud fra kontrolhullet. Hvis der ikke kommer kølevand ud, skal påhængsmotoren stoppes omgående og du skal kontrollere, at motorens kølevandsindtag er korrekt under vandlinjen og at indtagene ikke at blokeret af tang, en plastikpose eller andre urenheder.

 

Hvis årsagen til det manglende kølevand ikke findes, må påhængsmotoren ikke anvendes, men du bør straks kontakte Honda Shoppen for reparation.

 

Når påhængsmotoren er startet kontroller også, at der ikke er nogen form for utætheder i benzinsystemet. Skulle en benzinkobling enten på benzintanken eller på påhængsmotoren være utæt, skal motoren straks stoppes.

Hvis utætheden ikke kan fjernes kontakt Honda Shoppen for reparation.

 

Kontroller regelmæssigt, at påhængsmotoren stopper, når sikkerhedspladen trækkes ud af sikkerhedsafbryderen.

Hvis påhængsmotoren ikke stopper, når sikkerhedspladen trækkes ud, bør du kontakte Honda Shoppen for udbedring af fejlen.

 

Lad påhængsmotoren varme op til normal driftstemperatur inden du begynder at sejle. Ved temperaturer over 5 grader er det ca. 3 minutter og under 5 grader i mindst 5 minutter med et omdrejningstal på omkring 2.000 omdr.

 

På alle påhængsmotorer med elektrisk start, skal det kontrolleres at olietrykslampen (grøn) er tændt, som tegn på, at der er olietryk på motoren. Hvis den grønne olietrykslampe ikke tænder og summeren lyder konstant efter motoren er startet, skal motoren omgående stoppes og olieniveauet i motoren kontrolleres.

Hvis olieniveauet er korrekt skal du kontakte Honda Shoppen for reparation.

 

 

Tilsvarende skal kontrollampen for temperaturen (rød) slukke efter motoren er startet. Skulle kontrollampen for temperatur tænde, samtidigt med at summeren lyder, efter start eller under drift bør du sætte påhængsmotoren i frigear og lade den køre i tomgang ½ minut. Slukker kontrol-lampen og summeren bliver tavs er kølesystemet i orden.


Hvis kontrollampen og summeren stadig melder fejl, kontroller kølevandsindtagene, hvis der ingen fejl kan findes kan du sejle til nærmeste havn med lavest mulige hastighed.

 

Alle Honda’s påhængsmotorer med indsprøjtning har indbygget et advarsel/sikkerhedssystem.
Systemet vil under opstart af påhængsmotoren, når tændingsnøglen drejes over i kørestilling, for kontrol kortvarigt (2 sekunder) tænde alle kontrollamper og summeren vil lyde. Derefter slukker lamperne undtagen den røde kontrollampe for ladning.

 

Når påhængsmotoren er startet bør den røde kontrollampe for ladning slukke og derved vise at ladning på batteriet er i gang. Skulle kontrollampen tænde og summeren lyder i intervaller er der problemer i ladesystemet.

Hvis batteriet er korrekt tilsluttet, bør du kontakte Honda Shoppen for reparation af fejlen.

 

Tilsvarende vil den røde kontrollampe for motorstyring kun tænde og summeren lyder i intervaller, ved fejl i motorstyringen.

Hvis kontrollampen for motorstyring tændes, skal du kontakte Honda Shoppen for reparation.

Hvis summeren lyder uden nogen kontrollamper viser fejl kan det skyldes vand i vandudskilleren.

Hvis summeren lyder for vand i vandudskilleren kontakt Honda Shoppen for rengøring.

 

Honda Shoppen ønsker dig en god og sikker sejlads med din Honda påhængsmotor i mange år frem.
​​​​​​